Refvelsta Fideikommiss

Refvelsta Fideikommis

Refvelsta Fideikommiss är en jord- och skogsegendom i Fjärdhundraland i västra Uppland som består av gårdarna Revelsta, Göksbo och Ekeborg. Godset har gått i arv inom ätterna Benzelstierna och von Engeström sedan 1762.

Verksamheterna består i huvudsak av jord- och skogsbruk, jakt och fastighetsuthyrning.

Förvaltningen sköts av Refvelsta Godsförvaltning AB.