Refvelsta

Refvelsta Fideikommis

Refvelsta är en jord- och skogsegendom i Fjärdhundraland i västra Uppland som består av gårdarna Revelsta och Göksbo. Godset har gått i arv inom ätterna Benzelstierna och von Engeström sedan 1762.

Verksamheterna består i huvudsak av jord- och skogsbruk, jakt och fastighetsuthyrning.