Aktuellt

Korta nyheter om vad som händer på och omkring Refvelsta Fideikommiss.

2016

 • 8 augusti: Skörden inleds
 • Juli: 2 st infiltrationsanläggningar anläggs
 • Juni: Refvelsta rödfärgas
 • 3 maj: Vårbruket inleds.
 • 2014

  • 13 maj: Guidning av Göksbo
  • 10-11 maj: Bockjakt
  • 6 maj: Vårsådden klar
  • 20 april: Vårbruket inleds. 168 hektar korn, 72 hektar vårvete och 60 hektar ärter ska sås.
  • Säsongens sista älgjakt
  • 2013

   • Augusti-September 210 hektar höstvete sås.
   • 1 Juli övertas all jaktmark i egen regi.
   • Juni månad. Efter bland annat dikning, dränering och spolning av täckdikesstammar sätts tidigare trädor i produktion.
   • Februari, gallringar på Lahn, Karthålet och Ekeborg.

   2012

   • Augusti, skörden av höstvete påbörjas 23 augusti. Nya torkanläggningen på Göksbo invigs två dagar senare.
   • Juli, årets gallringar påbörjas på Ekeborg.
   • Juni, släktens första bröllop äger rum på Göksbo.
   • Maj, tuffaste vårbruket i mannaminne. Regn och skorpbildning. 95 hektar raps, 72 ha korn och 24 ha vårvete sås. En del av arealen två gånger.
   • Mars, byggnationen av torkanläggning påbörjas på allvar.
   • Februari, salixen på Lahn, Fridas äng och nedan Frustigen skördas.
   • Januari, byggnation av flisförråd på Göksbo påbörjas.

   2011

   • Oktober, avverkning på Frustigen. Fröträd hugges på Ekeborg.
   • September, skörden av rapsen hamnade på 2 ton per hektar.
   • Augusti, den 5:e augusti tröskades de första 40 hektaren höstvete på Ekeborg. Ingen rekordskörd, c:a 4,5 ton/ha. Johan von Engeström går in i förvaltningen av Refvelsta på heltid.
   • Juli, artikel i Enköpings-Posten om Vasakällaren 28:e juli.
   • Juni, trädgårdsmästarbostaden hyrs ut efter att vatten och avloppp installerats.
   • Maj, 28 ha raps sås på Ekeborg.
   • April, 43 ha korn sås på Ekeborg. Stormen innebär stora mängder vindfälld skog som tas om hand, främst på Lahn.
   • 24 februari, slutavverkning på Lahn påbörjas.

   2010

   • Oktober, årets Gallringsarbeten på Lahn påbörjas. Renoveringen av Trädgårdsmästarbostaden inleds.
   • 22 September, rapsen skördas på Ekeborg.
   • 22 Augusti, vetet skördas på Ekeborg.
   • 20 Maj, rapsen sås på Ekeborg.
   • 6 Maj, Vetet sås på Ekeborg.
   • 26 April, Uppsala Skogsförvaltning ny samarbetspartner för Refvelsta skogar.
   • 1 Januari, driften av fideikommisset tas över av Refvelsta Godsförvaltning AB.

   2009

   • 30 Maj, Polen Musei Rapperswil Vänner besöker Göksbo.
   • 1 Maj, vårsådden i full gång.
   • 12 Februari, Edmund von Engeström, Refvelstas innehavare får miljöpris. Läs mer här.

   2008

   • 1 September, skörden av vetet igång. Skogsavverkning på Lahn påbörjad.
   • 10 Augusti, friluftsgudstjänst på Refvelsta.
   • April, takrenovering på hyresfastighet påbörjad.
   • Mars, Carl-Stefan von Engeström och Katarina Johansson förlovade.
   • Januari, skörd av Salix.

   2007

   • 12 september, Göksbo jaktlags hemsida finns nu tillgänglig.
   • 26 augusti, vetet på Refvelsta och Göksbo har skördats.
   • 13-14 augusti, Refvelsta rensas på åtskilliga ton metallskrot.
   • 24 juli, artikel om Refvelsta i Enköpings-Posten.
   • 22 och 23 juli, guidning av Refvelsta och Göksbo.
   • 13 juli, taket på Göksbos västra flygel nymålat.
   • 12 juli, plantering av nya Salixkloner.
   • 21 maj, hemsidan nyöppnad, denna gång för att stanna.

   2004

   • Tidig september, skörden i år bestående av höstvete och ärtor bärgas.
   • 15 augusti, utomhusgudstjänst på Refvelsta.
   • 12 juli, Mona Benzelstierna von Engeströms begravning.
   • 2 februari, skörden av Lahnsalixen påbörjas.

   2003

   • 30 oktober, årets gallringar och röjningar på Lahnskogen inleds.
   • 28 oktober, fruktträdens törnrosasömn är över i Göksbos gamla trädgård. Träden beskärs för första gången på 20 år.
   • 14 oktober, jaktmiddag med jaktlaget på Göksbo.
   • 12 september, Göksbo park röjs på nytt från sly.
   • 10 september, skörden bärgad.
   • 24 augusti, rysk minnesgudstjänst över grevinnan Olga von Engeström i det Engeströmska gravkapellet på Altuna kyrkogård.
   • 21 augusti, skörden av höstvetet igång.
   • Augusti, renoveringen av taket på en av Göksbos sommarbostäder, det så kallade Trädgårdsmästarbostället är nu klart.
   • Juli, trädor bryts upp för att sås till hösten.
   • Juni, plogen i jorden. Rörflen putsas. Tidigare beten sås.
   • Mars, Göksbo park har röjts från sly i samarbete med skogssällskapet. Detta är ett led i planen att återupprätta den nationalromatiska park som anlades av Lars Benzelstierna von Engeström.