Ägarlängd

 • Nils Jonsson (Refvelsta-ätten) 1345-51
 • Magnus Nilsson (son till ovan) 1356-1357
 • Kristina Nilsdotter (syster till ovan, gift med Holmger Karlsson Ulv)
 • Katarina Karlsson Ulv (ovans dotter, gift med Sten Bengtsson Bielke)
 • Ture Bielke (ovans son) död 1425
 • Margareta Krumedige (ovans hustru, får gården i morgongåva av sin make, När Ture dör gifter Margareta om sig med Krister Nilsson Vasa och de två utnyttjar Refvelsta som sätesgård)
 • Christer Nilsson Wasa, till 1439
 • Thure Thuresson Bielke, död 1488
 • Sten Thuresson Bielke, död ca 1493
 • Thure Eriksson Bielke, död 1533
 • Johan Axelsson Bielke
 • Axel Johansson Bielke
 • Claes Nilsson Bielke, död 1623
 • Gunilla Bileke 1623-1657
 • Conrad Gyllenstierna 1657-1684
 • Beata Gyllenstierna 1681-1745
 • Axel Duwall 1745-1750
 • Anders Rålamb 1750-1762
 • Johan Benzelstierna 1762-1773
 • Mathias Benzelstierna 1773-1790

Ägarlängd sedan fideikommisset stiftades av Mathias Benzelstierna: (årtal anger den period då personen varit innehavare av fideikommisset)

 • Utrikesminister greve Lars von Engeström 1790 – 1826
 • Generalmajor greve Gustaf Stanislaus von Engeström 1826 – 1850
 • Kammarherre greve Edmund von Engeström 1850 – 1871
 • Författare greve Lars Benzelstierna von Engeström 1871 – 1910
 • Godsägare greve Stanislaus Benzelstierna von Engeström 1910 – 1932
 • Agronom greve Stefan Benzelstierna von Engeström 1932 – 1958
 • Jur kand greve Edmund Benzelstierna von Engeström 1959 – 2018

Fideikommisset upplöstes 2019 och dess nuvarande ägare är:

 • Civilekonom greve Johan Benzelstierna von Engeström 2019-

Godset omfattar cirka 1000 hektar och består av gårdarna Refvelsta och Göksbo