Göksbo Park

Göksbo Park med många egna gatorUnder 1880-talet lät Lars Benzelstierna von Engeström upprätta en park på Göksbo i fornromantisk stil. Den har klara likheter med Djäkneberget i Västerås. Ett flertal gruslagda stigar och gator anlades över den skogsbetäckta kullen där Göksbo ligger. Varje stig fick dessutom ett namn, inristat i en sten likt en vägvisare. Även en runsten flyttades under samma tid till Göksbo. Denne var tidigare belägen i en kohage, och Lars tyckte att den gjorde större nytta och kom fler människor till glädje på hans gårdsplan.

Gatorna på Göksbo

Hedvigsgatan

Hedvig var namnet på Lars hustru som levde till 1908. Hedvigsgatan leder också följaktligen till Larsgatan. På Göksbo finns även ett lusthus med namnet Hedvigsro.

Larsgatan

Larsgatan är den största av alla gator i parken. Grundaren av parken lät med andra ord uppkalla den bredaste gatan efter sig själv i allra ödmjukaste stil. Namnet Lars kan dock även syfta på grundarens farfar, utrikesminister Lars von Engeström som är den grevliga ätten von Engeströms stamfader.

Stanis ro

Stani är ett smeknamn för Stanislaus. Stanislaus var namnet på Lars äldste son, som var innehavare av fideikommisset från 1910 till sin död 1932.

Stenen med inskriptionen Halkas ro

En minnessten över Anna von Engeströms (Stanislaus hustru) syster, Halka Zablocki.

Stenen med det Engeströmska vapnet

Vid en av gårdens flyglar finns en stol i sten. I denna stols rygg finns det Engeströmska vapnet uthugget.

Edmundsgatan

Är uppkallad efter Edmund von Engeström, grundarens yngste son. Edmund var löjtnant i den österrikiska armén och dog 1892 vid en ålder av endast 23 år. Orsaken var att han förolämpade en rysk officer som därefter utmanade honom på duell. Edmund hade en stark övertygelse om att Polen borde frigöras från främst Rysslands ockupation, och att förolämpa en rysk officer var ingen konst för denne man som beskrivits föra ett eget krig mot Ryssland. Efter Edmunds död reste hans far Lars till Göksbo och sökte tröst i denna park med stöd av den nära vännen Henryk Bukowski. I slutet av Edmundsgatan fanns tidigare ett lusthus (Edmundsro) som förstördes av snön i mitten av 1960-talet.

Kraskewskigatan

Kraskewskigatan leder till det s.k. Kraskweskimonumentet, bestående av en ”runsten” i nationalromantisk anda, ett (numera avlägsnat) stenbord och en jordbänk. ”Runstenen” beskiver Krasewskis gärningar, och i anslutningen till detta finns en stor sten med inskriptionen ”K”. Josef Kraskewski var en polsk skald och författare som var god vän med Lars. Krasewski var mycket aktiv i Polens självständighetsrörelse och sattes därför i arrest på självaste Bismarks order.

Bukowskigatan

Är uppkallad efter antikvitetshandlaren Henryk Bukowski. Henryk var grundaren av auktionsfirman med samma namn. Lars och Henryk var mycket goda vänner och Lars var en stor hjälp i Henryks start av karriären i Sverige. De tu var dock i luven på varandra vid ett flertal tillfällen. Ett par exempel är när Lars föreslog att Henryks dotter var ett ”gott parti” för Lars son Stanislaus.

Altunagatan

Altuna är namnet på den socken där Göksbo är beläget.

Majagatan

Stefans syster Maria kallades alltid Maja. Maja dog 1972.

Stenen med inskriptionen Mo

Mo såg det ingalunda som en ära att få en minnessten. Hon tog illa vid sig och såg det som en gravsten som rests, trots att hon ännu var i livet.

Stefansgatan

Stefansgatan upprättades så sent som år 2001 då den nuvarande greven Edmunds systerson Stefan gifte sig i Glastonbury, England. Stefan är också en hyllning till Edmunds far Stefan som dog 1958. (grundaren av parkens sonson).

Stenen med inskriptionen Anna

Anna var Stefan och Majas mor, som dog 1928. Mycket tyder på att denna sten tillkom under 1930-talet efter Annas död, och att Stefan lät rista in denna som ett minne efter sin mor.

Bisgränd och Markgränd

Dessa två stigar ledde en gång till Göksbos stora utedass, kallat Bismark. (Bis och Mark blir som sagt Bismark). Anledningen till namnet var förmodligen att den tyska järnkanslern stog lågt i kurs hos Lars. Förtyskningspolitiken i Lars älskade Polen var föga uppskattad, och för att vanära tysken uppkallades utedasset efter Bismark. Även inne i stora huset på Göksbo hänger än idag en bild av Bismark på en av toaletterna. Lars tecknade även en del, och mest känd är hans täckning där Preussen, Ryssland och Österrikes ledare avbildas som grisar. Alla ledare fick en initial så att beskådaren insåg vilket svin som syftade på vilken regent, men i Bismarks fall behövdes inte detta. Lars ansåg att alla tydligt förstod att det svartaste och fulaste svinet av alla var Bismark själv.

Vikingagatan

På båda sidor om Vikingagatan finns s.k. bautastenar. Dessa är dock resta på 1880-talet.

Ollegatan

Ollegatan sägs vara uppkallad efter en anställd (med namnet Olle) vid Göksbo under 1800-talets slut då änkegrevinnan Olga von Engeström bodde på gården.

Stenen med inskriptionen Juljens ro

Denna sten finns i anslutning till en jordbänk.

Stenen med inskriptionen Göksbo

Denna sten har den största inskriptionen på Gården och är belägen vid början av allén som leder till gården.

Mariebergsgatan

Mariebergsgatan leder till Marieberg, som är en katolsk utomhuskyrka i parken. In till mitten på 1900-talet har gudstjänster hållits vid Marieberg. På en kulle finns en stenpelare med en Mariastaty i toppen. Vissa skulpturer som sägs komma från det tidigare slottet på Refvelsta finns även här. Runt denna utomhuskyrka finns ett flertal stenar som alla har en bokstav inristad. Tillsammans bildar stenarna namnet Marieberg.

Ellagata

Det är osäkert vem denna gata är uppkallad efter. En teori är att det är släktingen Ella Lossow.

Juttagatan

Osäker härkomst.