”Slaktaren” som ägde Revelsta

”Slaktaren” som ägde Revelsta

En av de mest beryktade ägarna av Revelsta var Ture Turesson Bielke, med öknamnet ”slaktaren”. Han deltog i slaget vid Brunkebergstorg och var även grundare av Kronobäcks Johanniterkloster.
Den rika frälsemannen Ture Turesson Bielke, född 1425, tillhörde det senmedeltida svenska högfrälset. Han var en av de mäktigaste personerna i Sverige under 1400-talet. Revelsta hade Ture ärvt av sin mor Margereta Krumedige. Han skrev sig även till gården Kråkerum i Småland. Ture var högt värderad av sin svåger Konung Karl Knutsson av Sverige och blev dubbad till riddare vid kungens kröning den 29 juni 1448 och förekommer som därefter som riksråd år 1450. Ture var hövitsman på den kungliga borgen Axevall i Skärvs socken i Västergötland år 1451. Det här var den starkaste borgen i västra Sverige vid den här tiden. Under kriget mellan Sverige och Danmark år 1452 upptäcktes att Ture hade varit positivt inställd till Kalmarunionen och brevväxlat med den danske fienden. Brevväxlingen hade bland annat innehållit hemlig svensk krigsinformation. Bielke blev avsatt från ämbetet som hövitsman på Axevall och fängslad. Han satt bara en kort tid i fångenskap innan han rymde från det svenska fängelset till Danmark under hösten 1452.

År 1457 blev den danske kungen kung i Sverige som Konung Kristian I av Sverige (1457-1464). Efter det att han hade uppstigit på Sveriges tron kunde Ture Turesson (Bielke) återkomma till Sverige. Han fick Kalmar slott och län i förläning, blev åter riksråd samt utnämndes till marsk och hövitsman på Stockholms slott.
Ture nedgjorde 1463 den bondehär från Uppland, som rest sig till försvar för ärkebiskopen Jöns Bengtsson, sedan denne blivit av konungen fängslad, vilket förskaffade honom öknamnet ”slaktaren”.
Ture deltog sedan på den danska sidan i slaget på Brunkeberg den 10 oktober 1471 och blev under slaget tillfångatagen av den svenska riksföreståndaren Sten Stures trupper. (På bilden avbildas segraren Sten Stures intåg i Stockholm.)

Sten_Sture_d_ä__intåg_i_Stockholm_(1864)_målning_av_Georg_von_Rosen

Ture försonades med riksföreståndaren Sten Sture den äldre den 30 mars 1472. Sten Sture fick då Kalmar slott och län medan Ture åter blev riksråd.

Ture Turesson Bielke avled någon gång 1489-1490. Han hade varit en av grundarna av Kronobäcks Johanniterkloster i närheten av sätesgården Kråkerum i Mönsterås socken i Småland och begravdes här. Hans son Sten Turesson Bielke ärvde därefter Revelsta.