Varför Refvelsta när vi bor på Göksbo?

Varför Refvelsta när vi bor på Göksbo?

En vanlig fråga vi får är: ”Varför kallar ni egendomen för Refvelsta, ni bor och verkar ju främst på Göksbo sedan 120 år tillbaka?”

Svaret är att Refvelsta är huvudgården och namnet på hela den samlade egendomen. Under större delen av 1800-talet bodde dock ingen i ägarfamiljen på gården. När man beslutar sig för att flytta hem finns först planer på att bygga en ny större huvudbyggnad på Refvelsta. Bland annat fanns en plan på att bygga en huvudbyggnad ovanpå den medeltida Vasakällaren.

  • Förslaget som lämnades:

Förslag på byggnad ovanför Vasakällaren

Men när Olga von Engeströms make Edmund dör, bestämmer hon sig för att bygga ett nytt hus på en plats där hon har utsikt upp till Altuna kyrka för att där kunna se sin älskade makes gravkapell. Valet av plats föll på en av egendomens andra gårdar, Göksbo. Olga avled strax efter slutförande av den nya hudbyggnaden, men släkten bor sedan dess kvar i huset.