Varför sitter Bismarck på dass?

Varför sitter Bismarck på dass?

På Göksbos toaletter har det sedan 1800-talet hängt avbilder av den gamla tyska järnkanslern Otto von Bismarck. Kanslern som med ”blod och järn” enade Tyskland under 1800-talet. Vill månne Engeströmarna hylla denne man? Svaret är motsatsen. Bismarck drev en hård förtyskningspolitik och var föga populär hos bland annat polackerna.

LarsBvEteckningompolskaockupationenLars Benzelstierna von Engeström (1829-1910) bodde större delen av sitt liv i Polen, hade en polsk mor och en polsk hustru. I ett flertal polska resningar mot den preussiska ockupationsmakten var Lars delaktig och blev flera gånger omhändertagen av tyska myndigheter. Den tyska ordningsmakten hade bland annat säkert synpunkter på denna teckning där Lars avbildat Bismarck som ett svin som tillsammans med sina generaler delar upp Polen. Enligt den polska traditionen hänger man upp sina ovänner på dass. När Göksbo byggdes fanns endast utedass, men Lars såg till att de gator som ledde till dasset hade namnen Bisgränd och Markgränd. (Föga uppskattat hos den tyska präst som några år senare besökte gården) När sedan avlopp installerades i huset satte hans arvingar upp avbilder av Bismarck i badrummen, där de hänger än idag.