Aktuellt

Korta nyheter om vad som händer på och omkring Refvelsta Fideikommiss.

2017

  • 11 augusti: Skörden inleds med höstvetet på Adams äng.
  • 1 augusti: Ett nytt personalutrymme invigs i Göksbos f.d. magasin. Detta har byggts under året med stöd från Europeiska jordbruksfonden.
  • Juli: Ytterligare en infiltrationsanläggningar anläggs.
  • Juni: Göksbo rödfärgas.
  • 20 april. Bredband installeras på Göksbo.
  • 18 april: Vårbruket inleds med ärter på Flosta.

2016

   • 8 augusti: Skörden inleds
   • 1 augusti: En ny tredje torksilo med en lagringskapacitet på 1300 kubik tas i drift. Denna har byggts under året med stöd från Europeiska jordbruksfonden
   • Juli: 2 st infiltrationsanläggningar anläggs
   • Juni: Refvelsta rödfärgas
   • 3 maj: Vårbruket inleds.

2014

    • 13 maj: Guidning av Göksbo
    • 10-11 maj: Bockjakt
    • 6 maj: Vårsådden klar
    • 20 april: Vårbruket inleds. 168 hektar korn, 72 hektar vårvete och 60 hektar ärter ska sås.

 

 

2013

 • Augusti-September 210 hektar höstvete sås.
 • 1 Juli övertas all jaktmark i egen regi.
 • Juni månad. Efter bland annat dikning, dränering och spolning av täckdikesstammar sätts tidigare trädor i produktion.
 • Februari, gallringar på Lahn, Karthålet och Ekeborg.

 

2012

 • Augusti, skörden av höstvete påbörjas 23 augusti. Nya torkanläggningen på Göksbo invigs två dagar senare.
 • Juli, årets gallringar påbörjas på Ekeborg.
 • Juni, släktens första bröllop äger rum på Göksbo.
 • Maj, tuffaste vårbruket i mannaminne. Regn och skorpbildning. 95 hektar raps, 72 ha korn och 24 ha vårvete sås. En del av arealen två gånger.
 • Mars, byggnationen av torkanläggning påbörjas på allvar.
 • Februari, salixen på Lahn, Fridas äng och nedan Frustigen skördas.
 • Januari, byggnation av flisförråd på Göksbo påbörjas.

 

2011

 • Oktober, avverkning på Frustigen. Fröträd hugges på Ekeborg.
 • September, skörden av rapsen hamnade på 2 ton per hektar.
 • Augusti, den 5:e augusti tröskades de första 40 hektaren höstvete på Ekeborg. Ingen rekordskörd, c:a 4,5 ton/ha. Johan von Engeström går in i förvaltningen av Refvelsta på heltid.
 • Juli, artikel i Enköpings-Posten om Vasakällaren 28:e juli.
 • Juni, trädgårdsmästarbostaden hyrs ut efter att vatten och avloppp installerats.
 • Maj, 28 ha raps sås på Ekeborg.
 • April, 43 ha korn sås på Ekeborg. Stormen innebär stora mängder vindfälld skog som tas om hand, främst på Lahn.
 • 24 februari, slutavverkning på Lahn påbörjas.

 

2010

 • Oktober, årets Gallringsarbeten på Lahn påbörjas. Renoveringen av Trädgårdsmästarbostaden inleds.
 • 22 September, rapsen skördas på Ekeborg.
 • 22 Augusti, vetet skördas på Ekeborg.
 • 20 Maj, rapsen sås på Ekeborg.
 • 6 Maj, Vetet sås på Ekeborg.
 • 26 April, Uppsala Skogsförvaltning ny samarbetspartner för Refvelsta skogar.
 • 1 Januari, driften av fideikommisset tas över av Refvelsta Godsförvaltning AB.

 

2009

 • 30 Maj, Polen Musei Rapperswil Vänner besöker Göksbo.
 • 1 Maj, vårsådden i full gång.
 • 12 Februari, Edmund von Engeström, Refvelstas innehavare får miljöpris. Läs mer här.

 

2008

 • 1 September, skörden av vetet igång. Skogsavverkning på Lahn påbörjad.
 • 10 Augusti, friluftsgudstjänst på Refvelsta.
 • April, takrenovering på hyresfastighet påbörjad.
 • Mars, Carl-Stefan von Engeström och Katarina Johansson förlovade.
 • Januari, skörd av Salix.

 

2007

 • 12 september, Göksbo jaktlags hemsida finns nu tillgänglig.
 • 26 augusti, vetet på Refvelsta och Göksbo har skördats.
 • 13-14 augusti, Refvelsta rensas på åtskilliga ton metallskrot.
 • 24 juli, artikel om Refvelsta i Enköpings-Posten.
 • 22 och 23 juli, guidning av Refvelsta och Göksbo.
 • 13 juli, taket på Göksbos västra flygel nymålat.
 • 12 juli, plantering av nya Salixkloner.
 • 21 maj, hemsidan nyöppnad, denna gång för att stanna.

 

2004

 • Tidig september, skörden i år bestående av höstvete och ärtor bärgas.
 • 15 augusti, utomhusgudstjänst på Refvelsta.
 • 12 juli, Mona Benzelstierna von Engeströms begravning.
 • 2 februari, skörden av Lahnsalixen påbörjas.

 

2003

 • 30 oktober, årets gallringar och röjningar på Lahnskogen inleds.
 • 28 oktober, fruktträdens törnrosasömn är över i Göksbos gamla trädgård. Träden beskärs för första gången på 20 år.
 • 14 oktober, jaktmiddag med jaktlaget på Göksbo.
 • 12 september, Göksbo park röjs på nytt från sly.
 • 10 september, skörden bärgad.
 • 24 augusti, rysk minnesgudstjänst över grevinnan Olga von Engeström i det Engeströmska gravkapellet på Altuna kyrkogård.
 • 21 augusti, skörden av höstvetet igång.
 • Augusti, renoveringen av taket på en av Göksbos sommarbostäder, det så kallade Trädgårdsmästarbostället är nu klart.
 • Juli, trädor bryts upp för att sås till hösten.
 • Juni, plogen i jorden. Rörflen putsas. Tidigare beten sås.
 • Mars, Göksbo park har röjts från sly i samarbete med skogssällskapet. Detta är ett led i planen att återupprätta den nationalromatiska park som anlades av Lars Benzelstierna von Engeström.