Refvelstameteoriten – Rymdstenen i Uppland

Kl 22.27 den 7 november 2020 passerade en s.k. bolid jordens atmosfär, vilket resulterade i ett ljusfenomen i stora delar av Sverige och medförde ett kraftigt ljud i trakterna kring Altuna. Meteoriten hade en skenbar magnitud på -17 och en uppskattad massa av 8-9 ton. Delar efter denna bolid lokaliserades på Refvelstas mark den 22 november 2020, i Altuna socken i norra delen av Enköpings kommun. Det var första gången sedan 1954 som delar av ett observerat meteoritfall hittades i Sverige. I december 2020 hittades en 14 kilo tung och 30 centimeter lång järnmeteoritbit på samma mark.

Christer Fuglesang inviger minnesmonument över meteoriten

I en intervju med Sveriges Radio den 23 februari 2021 meddelade familjen Benzelstierna von Engeström, ägare till fyndplatsen, att de avser föreviga nedslagsplatsen med ett minnesmonument. Dagen efter, i Upsala Nya Tidning bekräftade Christer Fuglesang, Sveriges förste astronaut att han avser inviga minnesmonumenten över stenen som numera går under namnet Refvelstameteoriten.

Tidpunkt för invigningen är ännu ej offentliggjord. I En intervju med Sveriges Television den 4 februari 2020 sa Johan Benzelstierna von Engeström att det enda som vi riktigt vet är att invigningen kommer ske till tonerna av David Bowies låt ”Life on Mars”.

Johan Benzelstierna von Engeström vid den berömda rymdstenen

Ljudinspelning från nedslaget