Energiproduktion

Från skog och salix producerar vi energi i form av biobränslen för såväl egen som för Västerås stads behov. Biobränslen är CO2-neutralt, och bidrar därför inte till växthuseffekten.

Energiproduktion på Refvelsta

Biobränslet från salixen (energiskogen) är snabbväxande och kan skördas var fjärde år. Salixen skördas genom direktflisning på vintern och transporteras därefter in till värmeverket i Enköping.

På Göksbo finns en egen värmeanläggning på 300 kWh som drivs med flis från det egna skogsbruket. Värmen används för den nya spannmålstorken och för att värma upp gårdens bostäder. På detta sätt minimeras användningen av el och olja till förmån för närproducerat biobränsle ur egen skog.