Jakt

Våra jaktmarker på 1100 hektar med över 40 jaktpass är omväxlande och ofta kuperade med den slingrande Örsundaån och Revelstasjön som rinner som ett nav genom marken. Vegetationen varierar mellan barrskog, åker, betesmarker och hela 50 hektar salix.(energiskog).

Jaga på Refvelsta

På markerna jagas älg, kronhjort, vildsvin, rådjur, räv, hare, fasan och and.

Vårt mål är att skapa ett så viltanpassat område som möjligt utan större skador på skog och åker. Jaktmarkerna är belägna ca 75 minuter från Stockholm.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

Johan von Engeström jagar på Refvelsta