Jordbruk

Jordbruk på Refvelsta FideikommissVi håller fast vid traditionen att driva åkermarkerna i egen regi och hålla landskapet öppet, men samtidigt nyttja marken för produktion av efterfrågade energi- och livsmedelsvaror.

Jordbruksproduktion bedrivs på 865 ha åkermark. Grödorna är främst höstvete, korn, vårvete och ärtor.

På Göksbo finns tre moderna torksilos med lagringskapacitet på ca 1000 ton vardera. Med denna lösning kan vi för våra köpare möjliggöra en kontinuerlig utlastning till fullt ekipage på mindre än 30 minuter.

Gårdarnas betesmarker på ca 50 ha är utarrenderade.