Skogsbruk

Refvelstas skogar på ca 580 hektar sköts i samarbete med Uppsala Skogsförvaltning. Skogsbruket är PEFC-certifierat. Skogsbruket är aktivt och rationellt, och GPS, GIS och IT är lika mycket en självklarhet på kontoret som ute i maskinerna.

Skogsbruk på Revelsta

Under 2013 färdigställdes ca 1 kilometer ny skogsbilväg för att förbättra logistiken vid framtida skogsåtgärder. Medelboniteten på fastigheten är 6,6. Skogen består till 60% av tall, 29% är gran och resterande 11% är lövskog. Skogen är en långsiktig näringsgren, där planteringen som görs idag först kommer framtida generationer till gagn. En näringsgren som på så sätt tydligt exemplifierar egendomens långsiktiga ambitioner.