Bostäder

Vår målsättning är att vårda det kulturarv som finns inom egendomen, samt att bevara och skapa en attraktiv boendemiljö för våra hyresgäster. Vi hyr ut 7 bostäder i natur- och kulturnära miljö.

För närvarande finns inga objekt lediga